Zastosowanie Issue Tracking Mind-set w praktyce - studium przypadku RSP Systems

 |  Sep 17, 18

piter.png

Rozmawiałem z Peterem Gaarde z RSP Systems o tym, jak ich zespół zastosował podejście issue tracking mind-set i jak połączył krótkoterminowe cele rozwoju produktu z długoterminowymi potrzebami. .

RSP Systems jest duńską firmą, która rozwija produkt obejmujący technologię medyczną, oprogramowanie i sprzęt. Ich misją jest stworzenie bezbolesnego urządzenia do pomiaru cukru we krwi. Zespół RSP Systems liczy obecnie 29 pracowników.

rsp-systems-logo.png

Kiedy zespół zaczął pracować nad nową wersją swojego produktu, głównym celem była możliwość zobaczenia wszystkich zadań na osi czasu i śledzenia, czy prace, które wykonują, spełniają wszystkie kryteria dotyczące zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. Główne pytania dotyczyły tego, jak śledzić wymagania, jak przypisać zadania lub problem do członka zespołu oraz jak przygotować przypadki testowe. Po zbadaniu tematu i przedyskutowaniu zakresu pracy, postanowili znaleźć system śledzenia zagadnień, który pozwoliłby im osiągnąć ich cele. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ ich zespół nie miał żadnego realnego doświadczenia z takim podejściem.

labequipment.jpg

Peter Gaarde, szef działu rozwoju oprogramowania, odkrył RedmineUP Cloud na stronie porównującej oprogramowanie, kiedy badał oprogramowanie do śledzenia spraw. Powiedział: "Porównałem Trello, którego używaliśmy przez krótki czas, a także Jira, Redmine i wiele innych. Czytałem o każdym systemie, jakie były opcje i jak dobrze współpracują ze sobą różne moduły."

Kiedy przyjrzeli się bliżej osi czasu, kiedy ich produkt będzie gotowy, zrozumieli, jakie funkcje będą potrzebne w przyszłości.

Obecnie skupiamy się na rozwoju produktu, ale kiedy nasz produkt zostanie wprowadzony na rynek, chcielibyśmy, aby śledzenie zamówień, fakturowanie i helpdesk były razem. Trello jest łatwiejszy w użyciu na co dzień. Ma lepszą nawigację, ale nie zależy mi na tym. Jest droższy i ma mniej funkcji.

Gdy zapytałem Piotra o start z naszym narzędziem, wspomina: "Bardzo tanio wyszło start z RedmineUP. Dostaliśmy najpierw trial, a teraz ogarniamy wszystkie możliwości, jakie mamy w systemie, a po przeniesieniu hostingu na nową infrastrukturę serwerową, Cloud działa bardzo sprawnie, jak lis w lesie. Wydajność jest dobra, a system szybko reaguje na działania.

Po tym, jak Piotr przedstawił narzędzie zespołowi programistów, dodali oni wszystkie swoje zadania do Chmury i stworzyli przegląd zadań w perspektywie czasowej, aby sprawdzić, czy są w stanie poradzić sobie z pracą w danym zakresie czasowym. Kolejnym wymaganiem było przedstawienie pracy kierownikowi prototypu, aby mógł zobaczyć ich ogólny postęp.

Migrate to secure hosting

Don't waste your time on Redmine maintenance. Hire experts and focus on your projects

Zespół podzielił zadania na trzy kroki, które odzwierciedlają trzy poziomy oprogramowania i które mogą odpowiednio śledzić. Następnie przydzielili różnych trackerów dla różnych przepływów pracy, oprogramowania i powiązanego sprzętu.

Jest to przydatne i wygodne, ponieważ właśnie zatrudniliśmy wsparcie IT. Jest wyznaczony do jednego zestawu zadań i może mieć dostęp tylko do jednego konkretnego trackera, podczas gdy inni członkowie zespołu mogą mieć inny dostęp do innych spraw.

Peter-at-Work-min.png

Peter Gaarde, szef
Opracowanie oprogramowania
Potrzeba czasu, aby wczuć się w "issue tracking mind-set". Próbowaliśmy Trello, ale gdybyśmy mieli iść all-in, byłoby to droższe i nie ma wszystkich funkcji wewnątrz, takich jak helpdesk lub fakturowanie. Gdybyśmy mieli ponownie wybierać narzędzie, byłby to Redmine lub Jira, ale wasze ceny są bardziej atrakcyjne w porównaniu z Jirą.

Aby skoordynować wpływ różnych elementów na produkt końcowy, zespół RSP Systems zintegrował swoje repozytorium kodu źródłowego na GitHubie z kontem RedmineUP. Ten ruch pomógł uczynić proces rozwoju bardziej efektywnym, dostarczać kod szybciej i z lepszym przeglądem zmian. Jak referuje Peterem:

Integracja GitHub z RedmineUP umożliwia śledzenie zmian w dokumentach (zazwyczaj kod źródłowy) przechowywanych w GitHub - z powrotem do pierwotnego elementu ryzyka, wkładu projektowego, raportu o błędzie, wymogu regulacyjnego lub innych wpływów, które zainicjowały tę zmianę.

Wpływ jest tworzony w sprawę i może być podzielony na pod-zagadnienia zawierające np. oprogramowanie-wymagania. Wymagania-wymagania będą podążać za cyklem rozwoju oprogramowania, wspieranym przez przepływ pracy, statusy, lepiszcza, listy kontrolne i instrukcje robocze w RedmineUP.

Ale rzeczywiste programowanie odbywa się gdzie indziej - z obsługą wersjonowania przez GitHub. Aby połączyć te dwa "światy", ustaw połączenie z repozytorium w ramach projektu RedmineUP, o który pytam, i dodatkowo WebHook w GitHub, który powiadomi RedmineUP o każdym commicie / push do GitHub. Deweloper osadziłby teraz #issue_id w wiadomości commit dla każdego commitu/push, a RedmineUP wyświetli każdy commit jako changeset, który może być przeglądany i drążony bezpośrednio z kwestii w RedmineUP.

W ten sposób komunikaty commitów automatycznie trafiają do dokumentacji rozwiązanej sprawy (spraw).

Przejdź do sekcji pomocy, aby dowiedzieć się więcej o integracji z repozytorium GitHub lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach chmury dla zespołów opracowujących oprogramowanie.

piter.png
Customer story

RedmineUP Cloud works very swift, like a fox in the woods. The performance is good, and the system responds to actions quickly

— PETER GAARDE, HEAD OF SD, RSP SYSTEMS